Kurumsal Değişimi Bizimle Yönetin..

Yönetim ve Değişim Danışmanlığı


BNS Turkey®, Temel Stratejik ve Organizasyonel yapılanma süreçleri ve iş yapma yöntemleri bazında karşılaştıkları sorunların birlikte aşılması ve tüm fonksiyonların uygulama süreçleri boyunca yönetim işlevlerinde ve kurumların ana stratejik hedeflerini gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak üzere çözümler sunmaktadır.

Aynı zamanda Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı ile entegre bilgi paylaşımı konularında uzmanlaşmış çözümleri ile verimliliğinize katkıda bulunmaktadır.


Tümü; kendi sektörlerinde üst düzey ve lider yöneticilik deneyimleri olan ekibimiz ile mesleki etik, iş disiplini, bilimsel ve profesyonel yaklaşım çerçevesinde iş ortaklarına destek olmak amacını taşımaktadır. 

Müşterilerimiz ile birlikte oluşturulan işbirliği ortamı, yaratıcı ve yenilikçi seçenekler ortaya koymaktadır.

Farklı sektörlerde kazanılmış deneyimler ile etkin ve kalıcı sonuçlar oluşturulmaktadır.

Değişim Yönetimi, bir kurumun daha verimli çalışabilmesi, ortak hedeflere ulaşabilmesi ve gelecek öngörüsünün tüm birimlere aktarılması için aşamaları planlanmış, üst yönetimin etkin katkıda bulunduğu bir süreçtir. Yönetim Danışmanlığı temel olarak; aşağıdaki konularda çalışmaları mevcut Yönetim ile birlikte ve Yönetim adına yapar ve yürütür. 

 • Aile Şirketlerinde Yönetim Anayasası
 • Stratejik Yönetim Oluşumu
 • Yönetim Etiği 
 • Yeniden Yapılanma
 • Değişim Yönetimi
 • Stratejik Plan Çalışmaları
 • Şirket Satın Alma ve Birleşme SüreçleriYönetim Danışmanlığı ana başlığında aslında önerilerimiz “değişimin yönetilmesi” demek çok daha doğru olacaktır. İç CRM ve ERP projeleri, stratejik planlama, yapılanma, satış ve pazarlama çalışmalarından insan kaynakları bütünü içerisinde ve dış kaynak kullanım projelerine kadar destek olunabilmektedir. Her anı kontrol edilebilen ve maliyetlerde önemli bir azalma yanı sıra çalışmalarda etkinlik kazandırmak amaçtır. 

İnsan Kaynakları; kurumun içindeki bireylerin kişisel gelişimine odaklanır. Değişim Yönetimi ise kurumun içindeki yapıları ve sistemleri geliştirerek verimliği arttırmayı hedefler. Kurumun süreçlerine; planlanmış net müdahaleler yaparken, öncelikle davranış bilimini kullanır.

Çalışmalarımızda; Organizasyonel Davranış Modeli yaklaşımı kullanılmaktadır. Tüm kurumlar aslında insana dayalı çeşitli sistemlerden oluşur ve bu sistemler verimli olarak çalışıp kurumu hedef ve amaçlarına ulaştırmalıdırlar. 

Bu nedenle kurumlarda “ne” kadar, “neden” ve “nasıl” çalıştığına da odaklanılmaktadır. Bu odaklanma daha yenilikçi ve yaratıcı olmayı sağlamaktadır.


Her projenin atanmış bir müşteri koordinatörü olmakla birlikte, BNS Turkey® içinde proje ile ilgili etkin sonuçlar üretmek için yapılan tüm çalışmalara konu ile ilgili diğer danışmanlar da katılmaktadır.

Müşterileri ihtiyaçlarına göre ilgili diğer uzmanlar da uzmanlık alanları ve deneyimleri göz önünde bulundurularak projeye dahil edilir.

BNS Turkey® çekirdek proje ekibinin yanı sıra, kendi konularında uzman olan geniş bir danışman ağı mevcuttur.


BNS Turkey® Yönetim Danışmanlığı çerçevesinde çalışma alanlarımız aşağıdaki ana başlık ve içeriklerde çözümleri kapsamaktadır.

Stratejik ve Örgütsel Geliştirme

 • Yönetsel Durum Değerlendirmesi
 • Organizasyonel Yapılanma ve Tanımlama
 • Organizasyonel Süreçlerin Tanımlanması
 • Değişim Uygulama ve Geçici Yönetim
 • İş Stratejilerin Oluşumu
 • Şirket Birleşme ve Satın Almada Değerlendirme
 • Strateji Geliştirme ve Süreç Yönetimi
 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
 • Yönetim Bilgilendirme Sistemleri (MIS)
 • Kurumsal İletişim
 • İşletme Koçluğu

Pazarlama ve Kurumsal İletişim

 • Pazarlama ve Satış Stratejilerinin Oluşturulması
 • Acente - Bayilik - Dağıtım Kanalı Çalışmaları
 • Satış Organizasyonları Oluşturulması
 • İş Prosedürlerin Yazılması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Pazarlama Planı Hazırlama
 • Bayi-Müşteri-Lansman Toplantıları
 • Gizli Müşteri Uygulamaları
 • Sektör ve Pazar Araştırmaları
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri


İnsan Kaynakları Projeleri

 • Yeniden Yapılanma
 • İş Analizi ve Görev Tanımları
 • Kurumsal Performans Gelişimi
 • Performans Yönetim ve Geliştirme Sistemi
 • Yetenek Yönetimi
 • Yetkinlik Bazlı İşe Alım Sistemi
 • Değişim Uygulama
 • Kariyer Yönetimi Planı
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İş Değerleme ve Ücret Sistemi

Proje Yönetimi

 • İş Simülasyonları Oluşturma
 • Tedarikçiler ve Çalışanlarla ilişkiler
 • Üretim ve Hizmet Yönetimi
 • Verimlilik Yönetimi
 • ERP/KKP Danışmanlığı
 • Sigortacılık Mevzuatı ve Bilgilendirme
 • Şirketler için Optimum Poliçe Oluşturma

Rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman yelkenini rüzgara göre ayarla.

Xsentius

      

BNS Danışmanlık Özel Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi

© Business Network Solutions Turkey® 2012-2022 Bütün Hakları Saklıdır.