Kurumsal Değişimi Bizimle Yönetin..

Müşteri Odaklı Davranış BecerileriBNS Turkey® MOD Beceri Geliştirme Programı şirket ve kurumların; Satış, Saha ve diğer tüm birimlerde görevli çalışanlarının Ürün – Hizmet ve Fikir Satışı İşlevini, ilgili kurumun Hizmet Standartları çerçevesinde ve yüksek seviyede kalite ile yerine getirirken müşteriye odaklanmak ve ortak payda oluşturarak Sürdürülebilir Kârlılığı ve Müşteri Memnuniyetini artırmayı hedefleyen bir Beceri Geliştirme Programı olarak tasarlanmakta ve pratik satış ve müşteri hizmetleri becerileri üzerine kurgulanmaktadır.

MOD Beceri Geliştirme Programı ile az sayıda DİA ile desteklenecek çalışmalarda ilgili kurumun öngördüğü görsel malzemeler ile başlıklar ve konular irdelenmekte; sonrasında grup çalışmaları ile yaşanmış günlük olaylardan yola çıkarak oluşturulmuş Vaka Çalışmaları ve Senaryoları tamamen interaktif, katılımcılar tarafından tartışılarak çözümlemeleri ile ortak doğrulara ulaşmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda her bölümün sonunda işlenen konular ile ilgili "Gelişim Eylem Planları" hazırlanarak gerçek yaşamdaki iş geliştirme kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Odaklanılan Konular

  • Müşteri ile Etkin İletişim
  • Müşteri İhtiyacını Belirleme Fayda Sunumu
  • Çatışma Yönetimi 
  • Zor Durumların Yönetimi
  • Müşteri ile Güven Oluşturma
  • Uzun Soluklu İşbirliği Oluşturma
  • Ürün - Hizmet ve Fikir Satışı
  • Müşteri İtirazlarını Karşılama 
  • Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılık Sağlama

Dünya yüzeyindeki her şeyden çok, insanlarla iyi ilişkiler kurma becerisine önem veririm.

John D. Rockefeller

      

BNS Danışmanlık Özel Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi

© Business Network Solutions Turkey® 2012-2022 Bütün Hakları Saklıdır.