Kurumsal Değişimi Bizimle Yönetin..

Genel Yönetim Becerileri


Yöneticinin “İlk ve En Önemli Müşterisi” takımındaki çalışanlarıdır. Yönetici, kendisinin birey olarak yapabileceğinden daha fazlasını başkalarına yaptırmaktan sorumlu olan kişidir.

Günümüzün iş dünyasında Lider Yöneticileri; Kişisel Farkındalık ve Kişisel Gelişim Yolculuğu içerisinde “Liderin Operasyonel Yetkinliklerini ve Rolünü" açıklamak;  Lider Davranışlarını ve Günlük Yönetim Ritüellerini Uygulamak için gerekli Temel Becerileri sağlamak ve geliştirmek zorundadır.

BNS Turkey®, Genel Yönetim Becerileri Modülü ile departman müdürleri ve birlikte çalıştıkları, operasyonu yürüten  ara kademe yöneticiler seviyesindeki çalışanlara; işletmenin temel fonksiyonları ve iş bütünü içerisindeki entegrasyonun iş mükemmeliğine katkısı kavramlarını etkin örnek ve çalışmalarla aktarmaktadır.
 
Yarının yöneticilerini zorlu rekabet ortamında gerekli tüm refleks ve yetkinliklerle donatmakta ve temel davranış modelleri kazandırmaktadır.


Odaklanılan Konular

 • Hedeflerle Başarı Yönetimi 
 • Yönetim Becerilerinin Gelişimi 
 • Üstün Yönetim Becerileri  
 • Kurumsal Gelişim 
 • Öğrenen Organizasyonlar 
 • Etkin Yönetim Döngüsü  
 • Önceliklere Önem Verme
 • Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi
 • Etkin Müzakere Yöntemleri 

 • Planlama 
 • Mülakat Teknikleri ve Personel Seçme 
 • Ekip Oluşturma 
 • Karar Verme ve Sorun Çözme Teknikleri 
 • Etkin Delegasyon 
 • Toplantı Yönetimi 
 • Proje Yönetimi 
 • Çatışma Yönetimi
 • Ekip Oluşturma

Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa, onun için her rüzgar uygundur.
Seneca 

      

BNS Danışmanlık Özel Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi

© Business Network Solutions Turkey® 2012-2022 Bütün Hakları Saklıdır.