Kurumsal Değişimi Bizimle Yönetin..

Stratejik Yönetim Becerileri


Strateji kelimesi köken olarak Antik Çağ Yunan Generali Strategos'un askeri dehasının sonucunda oluşan başarılarına dayanmaktadır. Latince de ise anlamı "Amaçlanan Yere Ulaşan Yol" şeklindedir.

Bu gün stratejiyi fark yaratarak rekabette öne çıkmak için değişimin hedeflenmesi, tasarlanması ve yönetilmesi kadar duyurulmasını ifade eden bir kavram bütünü olarak kullanılmaktadır. Üst düzey yönetici şirketin gelecekteki yerini, buna ulaşmak için kullanılacak yöntem ve kaynakların kullanımını planlamak ve organize etmekle yükümlüdür.

BNS Turkey®, Stratejik düşünceyi bir refleks haline getirmek ve başarıyla uygulayabilmek için tepe yönetici ve ekibinin gerçek liderlik ruhunu, vizyon ve analiz yeteneklerini proaktif tavır ve yeni bakış açıları kazandırmak yolu ile geliştirmesine katkıda bulunmakta, edinilen bilgiyi yaşanan olaylarla bütünleştirebilmek ve neden sonuç ilişkilerini kavrayabilmek konusunda rehberlik etmektedir. 


Odaklanılan Konular

 • Stratejik Yönetim
 • Değişim Yönetimi
 • Değişim İçin Kurumsal Motivasyon 
 • Durum Analiz Matrisleri
 • Sektör ve Rekabet Analizleri
 • Amaçlara Göre Yönetim Diyagramları
 • Organizasyon Geliştirme ve Değişimi

 • Stratejik Planlama Süreçleri
 • Proje Yönetimi
 • Performans Kriter Belirleme Süreçleri
 • Kurum Kültürü
 • Misyon ve Gelecek Tasarımı
 • Şirketlerde Kurumsallaşma ve İletişim
 • Yaratıcı Düşünce Yönetimi

Ben savaşırken herkes hamlelerimi görebilir, fakat zaferin kaynağı olan asıl stratejiyi kimse göremez.
Sun Tzu (M.Ö.500)

      

BNS Danışmanlık Özel Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi

© Business Network Solutions Turkey® 2012-2022 Bütün Hakları Saklıdır.