Kurumsal Değişimi Bizimle Yönetin..

İletişim Müzakere ve Sorun Çözme Becerileriİçeriği ne olursa olsun bir konuyu kavrama ya da bir problemi çözüme kavuşturmak amacıyla bireylerin diğer insanların duygu ve düşüncelerini anlamaları, kısaca iletişim kurmaları gerekir. Modern toplum için önce bireylerin kendi günlük yaşamlarında diğer kişilerin bakış açılarına karşı saygılı ve hoşgörülü davranmayı benimsemeleri gerekir.
 
Kişinin kendi düşüncelerini diğer bireylere aktarabilmesi ve onları bu fikirlerin kabul görmesi için; belli bir disipline bağlanmış, sistemli ve etkin iletişim yetkinlikleri gerekmektedir.
 
BNS Turkey®, günümüzün çok çeşitli iletişim kanal ve araçlarını başarılı bir şekilde kullanarak iletişimde önce kendine duyulan öz güveni yükseltmeyi ve karşımızdaki insanlar üzerinde beklenen etkiyi sağlamak adına gerekli beceri rehberliğini göstermekte ve işinize katkıda bulunmayı önermektedir.

Odaklanılan Konular

 • Etkin İletişim Teknikleri 
 • İz Bırakan Sunum Becerisi 
 • Sözsüz İletişim ve Beden Dilini kullanma 
 • Organizasyonel İletişim 
 • Müzakere Yöntemleri 
 • Etkin Empati
 • Uzun Vadeli İşbirliği Çözümleri / Kazan-Kazan

 • İkna Becerileri 
 • Etkin Dinleme
 • Çatışma ve Stres Yönetimi
 • Zor İlişkileri Yönetme
 • Bireysel Farkındalık - Algı ve Görüş
 • İç ve Dış Müşteri İletişimi
 • İletişim Katman Analizi

Hiç kimse tek başına bir ada değildir. Hepimiz bir ana kıtanın bir parçasıyız, 

John Done

      

BNS Danışmanlık Özel Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi

© Business Network Solutions Turkey® 2012-2022 Bütün Hakları Saklıdır.