Kurumsal Değişimi Bizimle Yönetin..

Uygulama AtölyeleriAtölye Çalışması ile kurumların ana stratejileri doğrultusunda çalışanlar, iş ortakları ya da paydaş ve tedarikçileri de kapsayacak boyutlarda bağımsız veya eş zamanlı planlanan Çalıştay ve Arama Oturumları gerçekleştirilmektedir.

Atölye çalışmasında temel amaç, "Sanal Şirket" uygulaması ile orta ve ara kademe yöneticiler ve operasyon kadrolarının bir şirketin temel fonksiyonlarını ayrı ayrı analiz ederek iç ve dış müşteriyi en çok mutlu edecek en uygun yapıyı oluşturmaları, hayata geçirmeleri ve tüm fonksiyonların şirket içinde işlevini ve önemini anlamak ve paylaşmaktır.

Oluşturulan "Model"den yola çıkarak, her bir çalışan; kendi parçasının "Büyük Resim" içindeki yerini algılamakta, yöneticilik yetkinliklerini geliştirip rol modellerini oluştururken yönetime katkı konusunda farkındalıklarını pekiştirmektedirler.

Bu model, şirketlerin Stratejik Planlama Hazırlık Süreçlerinin kurum içindeki tüm çalışanların katkısıyla gerçekleştirilmesini ve şirketin bütünü tarafından daha hızlı benimsenmesini sağlamaktadır.

Bilgeliği körlerden öğrendim. Onlar yoklamadan asla adım atmazlar.
Lokman Hekim

      

BNS Danışmanlık Özel Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi

© Business Network Solutions Turkey® 2012-2022 Bütün Hakları Saklıdır.