Kurumsal Değişimi Bizimle Yönetin..

Kişisel Gelişim ve Farkındalık Eğitimleri


Kişisel Gelişim ve Farkındalık çalışmaları "Duygusal Zeka" kavramı çerçevesinde bireylere kendi yaşam tarzlarının farkına varmalarını ve bireysel farklılık ve farkındalık yaratmak üzere kişiliklerine göre en uygun yöntemlerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. 

Bireysel Liderlik ve Etkileşim kavramlarını tartışarak İletişim, ortak iletişim ve algılama kodu, kişilik tarzlarına uygun etkileşim ve işbirliği yaratma konusundaki bilgi ve becerilerini artımak amacına yönelik Atölyeler ile Kişisel Gelişim Yolculuğu içerisinde “Çalışanın Bireysel Misyon ve Rolü"nü açıklamak mümkün olmaktadır.

Kişisel İmaj ve Kişisel Kalite Oluşturma, Pozitif Düşünce ile Hayata Bakış için gerekli temel becerileri sağlamak ve geliştirmek yanı sıra İletişimin temel özelliklerinden biri olan İçtenlik ve Karşısındakini Kabul Etme duygusunu geliştirmek ve yansıtmak günümüz insanının hayat başarısını etkileyen temel faktörlerden başlıcaları olmaktadır.  


Odaklanılan Fonksiyonlar

 • Üstün Performans için Bireysel Farkındalık
 • Kişisel Liderlik Analizi ve Model Oluşturma
 • Bireysel Liderlik – Inner Coaching
 • Stres Yönetimi
 • Zamanı Kullanma Değerlendirme
 • Önem ve Öncelik Belirlenmesi
 • Hedef Belirleme ve Planlama

 • Bireysel Farkındalık - Algı ve Görüş
 • İç ve Dış Müşteri İletişimi
 • Yaratıcı Düşünce ve Yenilikçi Yaklaşımlar
 • Operasyonel Farkındalık
 • Çevre Katman Analizi
 • Etkin Motivasyon

Bir sürünün üzerine atılacak kurt, onun sayısını düşünmez.
Büyük İskender

      

BNS Danışmanlık Özel Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi

© Business Network Solutions Turkey® 2012-2022 Bütün Hakları Saklıdır.