Kurumsal Değişimi Bizimle Yönetin..

Hukuki Uyum Yönetimi SeminerleriGünümüz Dünyasında küresel iş ilişkilerini düzenleyici uluslararası hukuk yükümlülükleri; faaliyetleri arasında ithalat ve ihracat işlemleri bulunan şirketler kendi içlerinde yürürlükteki mevzuat, etik normlar ve şirket içi düzenlemeler dahil olmak üzere tabi olduğu tüm kurallara uygun olarak faaliyette bulunmasını, şirket yöneticileri ve çalışanların bu kurallara uygun davranıp davranmadığının denetlenmesini ve bunun için gerekli organizasyonun kurulmasını zorunlu kılıyor.

Hukuki Uyum Yönetimi Seminerleri, yolsuzlukların ve hukuka aykırı işlemlerin önüne geçilmesi, gerek şirketin olası bir yasal uyumsuzluktan doğabilecek olan itibar ve kâr kaybını engelleyecek, gerekse yönetim kurulunun sorumluluk riskini azaltacak temel konuları şirket yöneticileri ve hukuk departmanları ile interaktif bir ortamda tartışmaktadır.

Odaklanılan Konular

 • İtibar yönetimi
 • Müşteri ve rakip şirket ilişkileri yönetimi
 • Devlet ihaleleri
 • Teşvik ve hibeler
 • Uluslararası potansiyel yatırım ortağı
 • Uyuşmazlık aşamasında değerlendirme
 • Sürdürülebilir kurumsal yönetim endekslerine kayıt
 • Uyuşmazlıklarda yargı sürecinin etkili takibi
 • Şirket içi ve kamu ilişkilerinde menfaat çatışması yönetimi
 • Uyuşmazlık ve uzlaşma süreci
 • Uluslararası uygulamalara uyum

 • Ticaret ve Borçlar Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Finansal Yönetim ve Muhasebe Uyumu
 • Yolsuzlukla Mücadele
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım hakları
 • Tüketici Hukuku - Çevre Hukuku - Veri Koruma
 • Ulusal ve uluslararası standartlara uyum
 • Yasal izin, onay ve ruhsatlar ve ihbar mekanizmaları
 • Uyuşmazlık ve uzlaşma süreci
 • Uluslararası uygulamalara uyum
 • Yazışma ve iletişim uygulaması

Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.
Descartes

      

BNS Danışmanlık Özel Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi

© Business Network Solutions Turkey® 2012-2022 Bütün Hakları Saklıdır.