Kurumsal Değişimi Bizimle Yönetin..

Takım Ruhu ve Kurum Kültürü


Takım oyunlarında en başarılı olanlar Takım Ruhunu, İşbirliği Oluşturma ve Ortak İletişim Kodlaması, kendisinin ve ekip arkadaşlarının yeteneklerini bilen ve uygulayanlardır. Günümüzün en önemli kavramı “Etkin Liderlik, Rekabet Avantajı Yaratmak ve Kurum İçi ve Dışı İşbirliği olduğu açıktır.

Takım Ruhu ve İşbirliği davranışını geliştirirken sıklıkla Bireysel ve Organizasyonel Farkındalık,  Açık olmayan hedefler; Açık ve adil olmayan kural ve standartlar ve Aidiyet ve Bağlılık
 alanında sorun yaşanmaktadır.

Birlikte İşbirliği Yaratma ve Takım Çalışmasında Kişisel Algı katılımcılara kendi yaşam tarzlarının farkına varmalarını ve profesyonel yaşamlarında kullanmak üzere bireysel farklılık ve farkındalık yaratmak üzere kişiliklerine göre en uygun yöntemlerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bireysel Liderlik ve Etkileşim kavramlarını tartışarak İletişim, ortak iletişim ve algılama kodu, kişilik tarzlarına uygun etkileşim ve işbirliği yaratma konusundaki bilgi ve becerilerini artıracaktır.


Odaklanılan Konular 

  • Ortak İletişim Kodlaması
  • Birlikte Çalışma ve Sorun Çözme
  • Büyük Resim İçerisinde Değer Bulma
  • Kazanan Takım Yaratma
  • 5 Basamaklı Liderlik İletişimi

  • Bireysel Farkındalık ve İletişim 
  • Motivasyon ve Üstün Performans, 
  • Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi, 
  • Stres ve Çatışma Yönetimi,
  • Beceri Rehberliği

Ozan, alışkanlıkları değiştiren kişidir.

Esop

      

BNS Danışmanlık Özel Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi

© Business Network Solutions Turkey® 2012-2022 Bütün Hakları Saklıdır.