Kurumsal Değişimi Bizimle Yönetin..

Yöneticiler İçin Temel Finans Eğitimi


İşletmelerin faaliyetleri ile gerçekleşen her değer sonuçta bir mali durum ortaya koymakta ve asgari düzeyde olmak koşuluyla karar mekanizması içerisinde yer alan her işletme personeli tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmelerde çeşitli birimler arasında yaratılmaya çalışılan sinerjiye oldukça büyük katkı sağlamaktadır.

Şirket ve organizasyonların mali grupları dışındaki orta ve üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması, iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak anlamına gelmektedir. 

Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.


Odaklanılan Konular

  • Finans ve Muhasebe nedir?
  • Temel İlkeler 
  • Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler
  • Yönetim Muhasebesi
  • Temel Finansal Tablolar ve İlkeleri

  • Finansal Tablo Analizleri 
  • Uygulamalı Örnekler
  • İşletme Sermayesi ve Stratejileri
  • Finansal Riskler ve Yönetim Teknikleri

Ben savaşırken herkes hamlelerimi görebilir, fakat zaferin kaynağı olan asıl stratejiyi kimse göremez.
Sun Tzu (M.Ö.500)

      

BNS Danışmanlık Özel Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi

© Business Network Solutions Turkey® 2012-2022 Bütün Hakları Saklıdır.